Biuro Rzecznika UMCS
Rzecznik Prasowy

mgr Anna Jakubaszek
Adres: Pl. M.Curie-Sklodowskiej 5, 20-031 Lublin Rektorat, p. XIV, POK. 1406
Telefon: (081) 537 52 81
e-mail: anna.jakubaszek@poczta.umcs.lublin.pl

Prezes Zarz±du FA UMCS
Arkadiusz Wronowski
kom. 602 285 633
e-mail: a.wronowski@o2.pl

2011 Draggsoft